Lamaland

LAMA en BUUR Part of Sweco winnen open oproep OO4613

Masterplan en beeldkwaliteitsplan ABO-as Herentals

twee projecten van LAMA in Blikveld publicatie

‘Binnengebied Schaliken en stadspark Herentals’ en ‘De Kempense bron’

LAMA zoekt stagiair(e)s!

LAMA zoekt stagiair(e)s!

Labo Ruimte de Droge Delta

Winnaar Henry van de Velde Award en VRP-Planningsprijs 2023

Ontwerpend onderzoek LABO Ruimte “Droge Delta” fase 2: case Kleine Nete

LAMA met ondersteuning van HoGent: Prov. Dr. Cornelis Stal

.

The ‘Grote Markt’ of Sint-Niklaas becomes the ‘Green Market’!

The ‘Grote Markt’ of Sint-Niklaas becomes the ‘Green Market’!

 

Proud that our team wins the competition for the refurbishment of the largest square of Flanders, the ‘Grote Markt’ of Sint-Niklaas!

Artgineering – LAMA landscape architects – Sweco Belgium and Daniel Ost

 

Design exhibition Climate Adaptation Groningen

Improving the quality of life by designing our living environment in a climate-adaptive manner.
For the design exhibition, design agencies will work on eight locations in urban and rural areas in Groningen and the Wadden region. LAMA landscape architects will investigate how the island of Schiermonnikoog can become self-sufficient.
The other seven locations will be worked out by the design agencies: LIST, Agence Ter, TREDJE NATUR, West 8, B+B urbanism, MORE Landscape and Flux
The results of the design exhibition come together in an exhibition, book and excursion.

Binnengebied Schaliken Herentals, wint de PUBLIEKSPRIJS Publieke Ruimte 2020!!

LAMA | Brut | Talboom | Stad Herentals

Binnengebied Herentals genomineerd voor Prijs Publieke Ruimte 2020!

Het project Binnengebied Herentals van Brut, LAMA en Talboom is genomineerd voor de Prijs Publieke Ruimte van Vlaanderen 2020. Vanuit de 33 inzendingen werden 5 projecten genomineerd. Zie de genomineerden via link: GENOMINEERDEN

 

Manifest van de Scheggen, Amsterdam

Voorselectie Open Oproep Jessa in Hasselt

Voorselectie Open Oproep Jessa in Hasselt

Het team Osar, Robbrecht en Daem, Blauwdruk en LAMA is samen met vier andere teams geselecteerd voor de wedsrijdsfase voor de Open Oproep Jessa in Hasselt. De vraag behelst een masterplan voor het projectgebied Salvator+, het bouwen van een nieuw ziekenhuis, parkeergebouw en de inrichting van de open ruimte op deze site en het ontwikkelen van een planologisch onderbouwde visie voor de site Pietelbeek-Zuid.

Lancering Manifest en Opening tentoonstelling De Amsterdamse Scheggen!

Lancering Manifest en Opening tentoonstelling De Amsterdamse Scheggen!

In opdracht van ARCAM te Amsterdam, in het kader van “Het Manifest van de Scheggen”, werkte LAMA als één van de vier teams (BOOM, Karres en Brands en Flux) een visie voor twee van de acht Amsterdamse scheggen uit (Amsterdamse Bosscheg en  IJmeerscheg).

Meer informatie is te vinden via onderstaande link:

https://www.arcam.nl/manifest-van-de-scheggen/

LAMA werkt aan verkennend ontwerpend onderzoek, nuttig toepassen havenslib Harlingen

veldwerk Noordwest Fryslân

klimaatneutrale wijk Leuven

Het team BRUT, 3E, Mint en LAMA is geselecteerd om in opdracht van de Stad Leuven, KU Leuven en Dijledal een masterplan en energieconcept te ontwikkelen voor een klimaatneutrale wijk in Leuven. Duurzaam bouwen, groene open ruimte, slimme mobiliteit en een klimaatneutraal energiesysteem moeten samen een ambitieus pilootproject vormen.

start masterplan MPI Oosterlo

LAMA werkt met Osar aan masterplan voor MPI in Oosterlo

Indrukwekkend Zoniënwoud!

BC architects, LAMA landscape architects, BAS en Madoc één van de geselecteerde teams voor Open Oproep Vlaams Bouwmeester 3706 CANOPY WALK in Hoeilaart!

BWMSTR OO canopy walk

 

Eerste resultaten Bouwmeester Scan online!

De resultaten zijn via onderstaande link te bekijken:

 

https://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/subsite/bouwmeester-scan/resultaten

 

Ronse en Overijse werden uitgevoerd door het team: Blauwdruk, Palmbout, LAMA landscape architects i.s.m. Zero emission solutions, Driekwartgroen, DLA piper, TML

 

“Breekbaar land” genomineerd voor Prijs Publieke Ruimte 2019!

“Breekbaar land” genomineerd voor Prijs Publieke Ruimte 2019!

LAMA in/op Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw NL

LAMA in/op Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw NL

 

 

“Breekbaar Land” opgenomen in jaarboek!

(LAMA i.s.m. Gijs Van Vaerenbergh)

 

zie ook: Breekbaar Land

 

Open Ruimte Perspectief Nijlen (LAMA en Brut) wint VRP-Planningsprijs 2018!

De Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning heeft de innovatieve aanpak van Gemeente Nijlen met beeldkwaliteitsplannen voor de open ruimte (BRUT architecture and urban design en LAMA landscape architects) en de dorpskernen (Plusoffice architects) bekroond met de tweejaarlijkse Planningsprijs!

Start nieuw project: Inspiratiekaart Slib op Landbouwgrond, Eems-Dollardregio

LAMA is, in opdracht van Programma naar een Rijke Waddenzee,  gestart met een ontwerpend onderzoek naar nuttige toepassingen van slib uit de Eems-Dollard voor de ophoging van landbouwgronden. Tijdens het ontwerpend onderzoek gaan we onderzoeken hoe het slibprobleem van de Eems-Dollard kan worden ingezet om de regio te versterken. De focus ligt op landbouw, maar daarnaast zal integraal onderzocht worden hoe andere regionale opgaven zoals; kustveiligheid, natuurontwikkeling, bodemdaling, Co2 uitstoot door veenoxidatie en verzilting kunnen meeprofiteren!

Team Blauwdruk-Palmbout-LAMA geselecteerd voor Bouwmeester Scan !

Start inrichtingsvisie Graafweide-Schupleer in Grobbendonk en Vorselaar

LAMA + Driekwartgroen zijn in opdracht van Departement Omgeving van de Vlaamse overheid, gestart aan de opmaak van een inrichtingsvisie voor Graafweide-Schupleer in Grobbendonk en Vorselaar. Een opgave waarbij natuurdoelstellingen, landbouw, erfgoedwaarden en recreatie op een geïntegreerde manier een plaats krijgen binnen het samenvloeiingsgebied van de Aa en Kleine Nete.

start Masterplan zandgroeve Lommel

LAMA en Driekwartgroen zijn gestart met de opmaak van een masterplan voor een voormalige zandwinput + ruime omgeving in Lommel. Wat een schitterende locatie!

Young Innovators # College Rijksadviseurs # Vrijetijdseconomie Drenthe

LAMA zal de komende maanden in opdracht van de provincie Drenthe werken rond het thema vrijetijdseconomie. Hoe kun je met de ontwikkeling van verblijfsrecreatie en recreatieve infrastructuur de attractiewaarde van Drenthe versterken? Rijksbouwmeester Floris Alkemade is als mentor gekoppeld aan het project.

Klik HIER voor meer info

LAMA geselecteerd door College van Rijksadviseurs (NL) voor het programma YOUNG INNOVATORS 2017!

LAMA geselecteerd door College van Rijksadviseurs (NL) voor het programma YOUNG INNOVATORS 2017!

Young Innovators is een programma waarbij het College van Rijksadviseurs jonge, talentvolle vakgenoten koppelt aan grote ruimtelijke opgaven zoals herbestemming, duurzame energietransitie, nieuwe cultuurlandschappen en de wateropgave.

LAMA zal de komende maanden in opdracht van de provincie Drenthe werken rond het thema vrijetijdseconomie. Hoe kun je met de ontwikkeling van verblijfsrecreatie en recreatieve infrastructuur de attractiewaarde van Drenthe versterken? Rijksbouwmeester Floris Alkemade is als mentor gekoppeld aan het project.

Klik HIER voor meer info

Vogelbroedeiland enorm succes!

Vogelbroedeiland enorm succes!

In 2011 ontwierpen Jorryt Braaksma (LAMA) en Henk Volkers Landschapsontwerp samen een broedeiland dat volledig is uitgevoerd met hergebruikte restmaterialen vanuit de baggerindustrie. Na een iets moeizame uitvoeringsfase, waarbij de rol van de ontwerpers helaas te minimaal was, blijkt het broedeiland een enorm succes te zijn voor de vogels!

Landschap Noord Holland was na hun inventarisatie zo enthousiast over het succes bij de vogels dat ze onderstaand artikel publiceerden.

LINK NAAR ARTIKEL

 

LAMA en Brut winnen Open Oproep Winvorm “Masterplan Groene Gordel Nieuwpoort”

LAMA en Brut winnen Open Oproep Winvorm “Masterplan Groene Gordel Nieuwpoort”

start Masterplan Brielmeersen, Deinze

LAMA, Blauwdruk stedenbouw en Ndvr werken de komende maanden in opdracht van de Stad Deinze en de Provincie Oost-Vlaanderen aan de opmaak van een masterplan voor het Provinciaal Domein Brielmeersen in Deinze.

LAMA start ontwerpend onderzoek naar ontwerpen met verval

LAMA start ontwerpend onderzoek naar ontwerpen met verval

In het ontwerpend onderzoek worden twee van de grootste fascinaties van LAMA bij elkaar gebracht, namelijk het ontwerpen met verval en het ontwerpen met dynamische landschappelijke systemen.

Als testcase wordt de dam naar Ameland gebruikt. Wij zijn van mening dat dit waardevolle waterhuishoudkundige en cultureel erfgoed meer aandacht verdient!

Het ontwerpend onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Team LAMA + Brut geselecteerd voor Masterplan Dadipark, Dadizele

Het team LAMA + Brut is via de open oproep Winvorm samen met drie andere bureaus geselecteerd voor de verdere uitwerking van een masterplan voor het voormalig Dadipark in Dadizele.

Team LAMA + Brut geselecteerd voor Masterplan Groene Gordel Nieuwpoort

Het team LAMA + Brut is via de open oproep Winvorm samen met drie andere bureaus geselecteerd voor de verdere uitwerking van een masterplan voor de Groene Gordel in Nieuwpoort.

“Breekbaar Land” in uitvoering

Het project “Breekbaar Land”, ontwerp onthaalinfrastructuur Duitse Militaire Begraafplaats Hooglede begint vorm te krijgen!

Wad & Design symposium

LAMA werkt in het kader van het Wad & Design festival en Sense of Place (Oerol) tot 2018 aan een onderzoek naar de dynamiek van het eiland Schiermonnikoog. Er wordt gezocht naar de verhalen achter de menselijke ingrepen en manipulaties in het landschap. In 2018 zal er een nieuw verhaal aan het landschap worden toegevoegd door een nieuwe manipulatie te doen op het eiland.

 

 

 

 

“Ideale straatprofiel” wint prijs publieke ruimte 2016!!

“Ideale straatprofiel” wint prijs publieke ruimte 2016!!

Team LAMA + Bieke Van Hees wint prijs publieke ruimte 2016 met het project “Het Idelale straatprofiel” een manifest tegen het verstedelijkte Vlaanderen!!

 

http://publiekeruimte.info/nieuws/recente-nieuws/prijspubliekeruimte2016

 

Masterplan Werve Hoef Wijnegem

Masterplan Werve Hoef Wijnegem

CSA-boerderij als baken voor nieuwe duurzame wijk in Wijnegem
 
Op basis van een open oproep van de Vlaamse bouwmeester, werd het team rond het architectenbureau Collectief Noord, Lama landscape-architects, Denc!-studio, Common Ground en EVA-international unaniem geselecteerd voor het ontwerp van een nieuwe duurzame wijk die zich situeert  tussen de Houtlaan en de Merksemsebaan te Wijnegem.
 
Op basis van het winnende wedstrijdvoorstel willen de ontwerpers inzetten op de creatie van een nieuwe duurzame wijk door te investeren in de ontwikkeling van de omgeving als een productielandschap waarbij Community Supported Agriculture (CSA) de wederzijdse relatie tussen de plaatselijke landbouw, de buurtbewoners en de omgeving zal gaan versterken.
 
“We zetten in op Community Supported Agriculture, omdat op die manier de oude Werve Hoef niet enkel gerenoveerd, maar in eer en glorie kan hersteld worden. Bovendien versterkt het de landschappelijke omgeving die we willen creëren en vergoot het de sociale cohesie in de wijk.”
 

start Masterplan toerisme en recreatie, Nijlen

LAMA + BRUT zijn gestart met de opmaak van een Masterplan toerisme en recreatie voor de gemeente Nijlen

luchtfoto`s voor Vlaamse Landmaatschappij

luchtfoto`s voor Vlaamse Landmaatschappij

LAMA en Kopterman op pad in Gooik om luchtfoto`s te maken met een drone voor een project in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij!

http://kopterman.com

fietssnelwegen in Vlaanderen

LAMA werkt in een team met stefan schöning studio, Traject en Cayman aan het verbeteren van de leesbaarheid en zichtbaarheid van fietssnelwegen in Vlaanderen.

Ontwerpend onderzoek Netevallei, Herentals (BE)

Start ontwerpend onderzoek: Netevallei in het kleinstedelijk gebied Herentals

LAMA + Brut + Ecorem

Award voor ontwerpend onderzoek naar klimaatbestendige IJsselmeerregio

Award voor ontwerpend onderzoek naar klimaatbestendige IJsselmeerregio

Het ontwerpend onderzoek naar een klimaatbestendige en duurzame IJsselmeerregio heeft een Award gewonnen bij de ‘6th Landscape Architecture Exhibition’ in Belgrado, Servië!

LAMA i.s.m. Martijn Al landschapsarchitect

Publication in the European yearbook of landscape architecture!

We are very happy with the publication in the European yearbook of landscape architecture!

The pioneer has colonized a part of Ghent!

.

Pioneer Gdańsk

The pioneer… On arrival in a city the pionieer searches a waste land, colonizes it and forms a temporary beacon appealing to one’s imagination.
Something is about to happen!
The pioneer awakens the nature sleeping a deep winter sleep.
The pioneer manipulates a spot and then disappears, like snow in summer.
As spring dawns the work done by the pioneer becomes visible. Flowers transform the site into a heavenly green island in the middle of the city.

LAMA, Atelier Parkoer, Studio k and Grupa Gdyby for the Flemish Agency for Nature and Forests

LAMA bestaat 2 jaar!

We zijn blij dat we de afgelopen twee jaar de kans kregen om aan zeer diverse en leuke projecten te werken!

Onthaalplan Kalkense Meersen, Berlare en omgeving

LAMA, Brut en Common Ground starten in opdracht van de VLM, ANB en de Gemeente Berlare met de opmaak van een onthaalplan/ toeristisch-recreatieve visie voor het schitterende Scheldelandschap rond de Kalkense Meersen en Berlare.

Start new project in Poland!

Next weeks LAMA in collaboration with Atelier Parkoer, Studio k and Grupa Gdyby, will build a temporary installation on the Flanders Week in the city of Gdansk.

start Integraal Plan Openbaar Domein voor de Stad Gent

start Integraal Plan Openbaar Domein voor de Stad Gent

LAMA landscape architects + stefan.schöning.studio zijn gestart aan het opstellen van een Integraal Plan Openbaar Domein (IPOD-III) voor de Stad Gent.

Start nieuw project in Herentals

LAMA + BRUT ism Talboom zijn gestart met de studieopdracht voor het binnengebied Schaliken en een deel van de Grote Markt in Herentals.

A seasonal message from LAMA landscape architects

LAMA in Nederlands jaarboek Landschapsarchitectuur en stedenbouw

Ideale straatprofiel, Genk

Publicatie Delta.NL

Publicatie Delta.NL

Twee projecten van LAMA, “Rijzend Land” en “Ontwerpend onderzoek naar een duurzame delta”  zijn opgenomen op de nieuwe website; www.ontwerpdelta.nl, van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (NL). De website toont een selectie van 52 projecten die de meerwaarde van ontwerp in de delta onderstreept. Met name de integraliteit van het ontwerp en de kansen voor meekoppelen met andere ambities, en de mate van innovatie, hebben deze selectie bepaald.

Eerste expeditie naar stadsranden in Zuid-Holland zit erop!

De komende weken onderzoekt LAMA landscape architects in opdracht van Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit, Abe Veenstra, de kwaliteit en het gebruik van de stadsranden binnen de provincie Zuid-Holland.

“Breekbaar Land” van LAMA en Gijs Van Vaerenbergh wint open oproep Winvorm.

“Breekbaar Land” van LAMA en Gijs Van Vaerenbergh wint open oproep Winvorm.

Het team LAMA landscape architects en Gijs Van Vaerenbergh architects winnen de open oproep van Winvorm voor het ontwerp van het entreegebied van de Duitse militaire begraafplaats in Hooglede!

Start Masterplan Donkfront, Berlare

Het team LAMA, Brut en Talboom zijn gestart met de opmaak van een masterplan voor het Donkfront in Berlare.

Project “De Noodzaak voor Ruïnes” (Claire Laeremans) krijgt eervolle vermelding op Archiprix NL 2014

Project “De Noodzaak voor Ruïnes” (Claire Laeremans) krijgt eervolle vermelding op Archiprix NL 2014

Expositie Moskou

Expositie Moskou

Twee projecten van LAMA zijn aanwezig op de tentoonstelling ‘DIALOGUE WITH WATER’ in Moskou, een tentoonstelling over Nederlandse landschapsarchitectuur en water. De projecten Rijzend Land, een regionale opslibbingsstrategie voor laag gelegen polders  (Jorryt Braaksma), en het project ‘Circuit Track’, Nashville (i.s.m. David Kloet) zullen te zien zijn van 15 mei tot en met 29 juni in Architectuurmuseum Schusev, Moskou, Vozdvizhenka Straat 5/25

 

Team LAMA, Brut en Move geselecteerd voor Masterplan Izegem

Team LAMA, Brut en Move geselecteerd voor Masterplan Izegem

.

Team LAMA landscape architects + Gijs Van Vaerenbergh geselecteerd voor ontwerp onthaal Duitse militaire begraafplaats Hooglede.

expositie: ‘Weg met de Afsluitdijk?’ geopend

expositie: ‘Weg met de Afsluitdijk?’ geopend

De expositie is te zien t/m 9 juni in Nieuw Land te Lelystad

Het ontwerpend onderzoek is gedaan door LAMA landscape architects en Martijn Al landschapsarchitect

 

 

BEELDMERK nieuw land PNG (1)                                SCI_Woordbeeld_NL_4_regels_RGB

interview LAMA in Blauwe Kamer

interview LAMA in Blauwe Kamer

Het gehele interview is te lezen in Blauwe Kamer, Nr 1 februari 2014.

Het broedeiland is in samenwerking gedaan met Henk Volkers Landschapsontwerp (opdrachthouder). Dit is tot onze spijt tijdens het editen door de Blauwe Kamer uit de tekst verdwenen.

Opening expositie: Weg met de Afsluitdijk?

Ontwerpend onderzoek naar een duurzame delta

Landschapsarchitecten Jorryt Braaksma en Martijn Al deden een onderzoek waarbij zij een droombeeld schetsten van de, naar hun mening, enorme potentie van het IJsselmeergebied. Een Deltaplan met ruimte voor nieuwe landschappen, ideeën en innovaties.

Met het onderzoek en de schetsen van de twee landschaparchitecten organiseert Nieuw Land van 14 maart tot en met 9 juni een tijdelijke expositie .

Op donderdag 13 maart houden Jorryt Braaksma en Martijn Al een presentatie over hun onderzoek , gevolgd door een discussie met het publiek onder leiding van landschapsarchitect Mark Eker.

Meer info: uitnodiging schatkamer tentoonstelling

 

.

 

 6 februari: lezing LAMA op Congres Publieke Ruimte 2014, Brussels EXPO

Voor meer info:

http://www.congrespubliekeruimte.be/art/r/pk23t17

www.congrespubliekeruimte.be

 

‘Noodzaak van Ruïnes’ genomineerd voor eindwerkprijs Amsterdamse Hogeschool voor Kunsten

‘Noodzaak van Ruïnes’ genomineerd voor eindwerkprijs Amsterdamse Hogeschool voor Kunsten

voor meer info klik op onderstaande link

 

http://www.ahk.nl/eindwerkprijs/2013/

 

 

 

Winnaar ontwerpwedstrijd Mauritspark!

Team LAMA landscape architects, Studio k en Geert Meysmans winnen Winvorm open oproep: Ideeëntuinen Mauritspark, Nieuwpoort!

…………………TAART!! ‘De Noodzaak van Ruïnes’ genomineerd voor de Archiprix.

Zie projecten

Het ideale straatprofiel

Installatie “Het ideale straatprofiel”, een reactie op het versteende Vlaanderen.

Vlaanderen kent een van de dichtste, verharde wegennetwerken ter wereld. Met een totale oppervlakte van 205 vierkante kilometer, beslaat deze verharding een oppervlakte vergelijkbaar met 1,3 keer het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze verharde wegen, vaak omsloten met bebouwingslinten, bepalen voor het grootste deel de identiteit en kwaliteit van het Vlaams verstedelijkt landschap. Er liggen enorme kansen om deze gigantische grijze massa van verharding te transformeren van een monofunctionele stenige ruimte, tot een multifunctionele, productieve en aantrekkelijke groene ruimte die een meerwaarde vormt voor zowel haar directe omgeving als op de regionale en landelijke schaal. De groene linten kunnen een kwaliteitsslag maken binnen Vlaanderen, zowel ruimtelijk als functioneel.

 

LAMA i.s.m Bieke van Hees voor de Stad Genk.

13 oktober Dag van de architectuur

13 oktober Dag van de architectuur

In Genk is op 13 oktober van 10.00 tot 18.00 uur “Het ideale straatprofiel” te bezichtigen aan de Europalaan.

LAMA landscape architects i.s.m Bieke Van Hees

 

 

Ontwerpend onderzoek IJsselmeerregio

Ontwerpend onderzoek IJsselmeerregio

LAMA werkt in i.s.m. Martijn Al Landschapsarchitect, aan een ontwerpend onderzoek naar de ruimtelijke en functionele potenties binnen de IJsselmeerregio.

Binnen het onderzoek worden vooral onderbelichte thema’s in de huidige discussie belicht, zoals: natuur en ecologie, cultuurhistorie en nieuwe vormen van landbouw waarbij op innovatieve wijze met zoetwaterschaarste wordt omgegaan. De ontwikkelingen van het onderzoek zijn ook te volgen via de website www.deltalandschap.nl. Voor het onderzoek is een klankbordgroep opgericht met deskundigen vanuit Deltares, Alterra en Imares.

GrensEvent

GrensEvent

Ontwerpers en onderzoekers presenteren aan, en discussiëren met beleidsmakers en bestuurders over de betekenis en toekomst van het grensland van Nederland-België en Nederland-Duitsland. Ter gelegenheid van het verschijnen van het boek Grensland|Borderland. Organisatie en presentatie Mark Eker landschapsarchitectuur Henk van Houtum (Nijmegen Centre for Border Research, RU Nijmegen) debatleider / commentator: Bas Heijne, schrijver, columnist NRC en interviewer.

Met o.a.drie maal ontwerpend onderzoek Hedwigepolder door: LAMA landscape architects (Claire Laeremans, Jorryt Braaksma), H+N+S landschapsarchitecten (J. Hoekstra, P. Meire), Hein van Lieshout (Architectural Things) en Stijn de Weerd

LAMA geselecteerd voor herontwerp Maritspark

LAMA landscape architects is samen met Studio k en Geert Meysmans geselecteerd voor de Winvorm oproep: Ideeëntuinen Mauritspark, Nieuwpoort!