Lamaland

Start Masterplan Donkfront, Berlare

Het team LAMA, Brut en Talboom zijn gestart met de opmaak van een masterplan voor het Donkfront in Berlare.