Lamaland
Onthaalplan “Land van meersen en meer” Onthaalplan “Land van meersen en meer” Onthaalplan “Land van meersen en meer” Onthaalplan “Land van meersen en meer” Onthaalplan “Land van meersen en meer” Onthaalplan “Land van meersen en meer” Onthaalplan “Land van meersen en meer” Onthaalplan “Land van meersen en meer” Onthaalplan “Land van meersen en meer” Onthaalplan “Land van meersen en meer” Onthaalplan “Land van meersen en meer”
i
Onthaalplan “Land van meersen en meer”   

Onthaalplan “Land van meersen en meer”

De meeste mensen zullen al eens gehoord hebben van het Donkmeer of de Kalkense meersen. Dat deze gebieden, samen met nog vele andere kleinere deelgebieden, deel uitmaken van twee naast elkaar gelegen oude Scheldemeanders, en dus eigenlijk landschappelijk gezien bij elkaar horen is bij minder mensen bekend. Vandaag kent ieder deelgebied (20 in totaal) haar eigen huisstijl en communicatie. Door de krachten te bundelen en één overkoepelende visie, huisstijl en onthaal voor het gehele gebied uit te werken kan de recreatief- toeristische positie van het gebied verstrekt worden.

 

Het onthaalplan doet uitspraken over ambities die behaald dienen te worden om het plangebied uit te bouwen tot een samenhangend netwerkpark waarbij de gezamenlijke identiteit van het Scheldelandschap centraal staat en er gezocht wordt naar synergiën. Het is bedoeld om een duidelijke focus en ontwikkelingsrichting voor het gebied te geven en biedt een handvat bij het maken van de juiste keuzen.

 

De systematiek die voor het netwerkparkconcept is uitgewerkt gaat uit van een aantal lagen en een aantal thema`s met als overkoepelende identiteit het Scheldelandschap. Vanuit het Scheldelandschap zijn een aantal deelthema`s benoemd die de essentie van het verhaal over dit landschap vertellen, namelijk; natuur, water, cultuurhistorie en als toegevoegd thema recreatie. Vervolgens zijn voor de verschillende lagen alle interessante plekken in kaart gebracht per thema. Deze plekken worden in dit onthaalplan punten genoemd, het zijn de recreatieve bezienswaardigheden en beleefen verblijfsplaatsen langs het routenetwerk. Om het gebied goed te organiseren zijn er verschillende toegangen aangeduid op drie verschillende niveaus. Vervolgens is het routenetwerk geanalyseerd en opgedeeld in verschillende hiërarchieën om het gebied op een goede manier te ontsluiten en de verschillende poorten, gebieden en punten met elkaar te verbinden. Hiervoor werden indicatieve routes aangeduid en werden basisprofielen opgezet. Vervolgens worden de routes aangepast aan het landschapstype waarbinnen zij gelegen zijn waardoor de relatie met het landschap en daarmee de landschapsbeleving van het routenetwerk vergroot kan worden.

 

Al deze lagen tezamen vormen een netwerkpark dat stap voor stap uitgebouwd kan worden door gemeenten en andere uitvoerende partijen binnen het gebied. Vanuit de overkoepelende identiteit van het Scheldelandschap is vervolgens een communicatieconcept en een concept voor een herkenbaar huisstijl-element kan worden de huisstijl ontwikkeld.

 

Het eindresultaat van een intensief proces van workshops met verschillende gemeenten en beheerders is een visiekaart + actiekaarten die op een ruimtelijke manier een overzicht geeft van alle ambities die zijn geformuleerd voor het plangebied. Vanuit deze visiekaart werden acties benoemd die uitgevoerd dienen te worden om deze visie te verzilveren.

opgave:   procesbegeleiding en opmaken visie en huisstijl
opdrachtgever:   Vlaamse landmaatschappij, Agentschap voor Natuur en Bos, Gemeente Berlare
jaar:   2015
locatie:   Berlare, Laarne, Wetteren, Wichelen
team:   Jorryt Braaksma, Claire Laeremans, Laura Olieslagers, Loes Koopmans
in samenwerking met:   Brut, Common ground