Lamaland
Citadelpark Citadelpark Citadelpark Citadelpark
i
Citadelpark   

Citadelpark

Het citadelpark is strategisch gelegen tussen het station Gent Sint-Pieters en de binnenstad van Gent. In het park zijn met het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (S.M.A.K.), het Museum voor Schone Kunsten (MSK), het International Convention Center (ICC) en het Kuipke belangrijke bovenlokale functies opgenomen. Naast zijn functie als groene ruimte voor de omliggende wijk, heeft het park daarmee ook een belangrijke breed-culturele functie die het niveau van de stad overstijgt. Vandaag voldoet het Citadelpark niet langer aan de eisen van de bezoekers: omwonenden, toeristen,  museumbezoekers en studenten. Het park is programmatisch aan vernieuwing toe. Daarnaast zijn park en bebouwing uit evenwicht geraakt en wordt het groen mede door achterstallig onderhoud als sociaal onveilig ervaren. Via de formule van de Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester is Artgineering in samenwerking met H+N+S Landschapsarchitecten en KPW architecten, geselecteerd om een ontwerpgrammatica uit te werken en de eerste pilootprojecten voor de transformatie van het Citadelpark uit te werken. De ontwerpgrammatica stippelt de weg uit naar een door alle doelgroepen breed gedragen park door divers gebruik. Vanzelfsprekend onderdeel van het project is dan ook een participatietraject met de aanwonende, gebruikers en instellingen rond het park. Uitgangspunt hierbij is dat de footprint van de culturele gebouwen in het park verminderd wordt. Verder wordt door het verwijderen van autowegen en de aanleg van een parkeergarage onder de gebouwen het autogebruik geminimaliseerd. Voor de zachte mobiliteit worden een aantal ‘missing links’ gerealiseerd om een veilige en comfortabele fiets- en wandelroute van station via park naar het centrum te realiseren.

Voor deze transformatie van het historisch park is een matrix met de ontwerpgrammatica ontwikkeld op basis waarvan de vernieuwing van het groen, de paden, het zitmeubilair, de parkverlichting, enz. gericht ter hand kan worden genomen. Doel is om het park weer in zijn oude glorie te herstellen en voor de diverse doelgroepen beter bruikbaar te maken als tuin voor wijk en als park voor de stad.

Opgave:   Ontwerpgrammatica stadspark
Opdrachtgever:   Stad Gent
Opdrachtnemer:   TV HNS Landschapsarchitecten, Artgineering, KPW architecten
Locatie:   Gent
Oppervlakte:   25 ha
Team oa.:   Stefan Bendiks (Artgineering), Claire Laeremans (LAMA), freelancelandschapsarchitect voor H+N+S landschapsarchitecten
Status:   Uitvoering vanaf 2013