Lamaland

Opening expositie: Weg met de Afsluitdijk?

Ontwerpend onderzoek naar een duurzame delta

Landschapsarchitecten Jorryt Braaksma en Martijn Al deden een onderzoek waarbij zij een droombeeld schetsten van de, naar hun mening, enorme potentie van het IJsselmeergebied. Een Deltaplan met ruimte voor nieuwe landschappen, ideeën en innovaties.

Met het onderzoek en de schetsen van de twee landschaparchitecten organiseert Nieuw Land van 14 maart tot en met 9 juni een tijdelijke expositie .

Op donderdag 13 maart houden Jorryt Braaksma en Martijn Al een presentatie over hun onderzoek , gevolgd door een discussie met het publiek onder leiding van landschapsarchitect Mark Eker.

Meer info: uitnodiging schatkamer tentoonstelling