Lamaland

Het ideale straatprofiel

Installatie “Het ideale straatprofiel”, een reactie op het versteende Vlaanderen.

Vlaanderen kent een van de dichtste, verharde wegennetwerken ter wereld. Met een totale oppervlakte van 205 vierkante kilometer, beslaat deze verharding een oppervlakte vergelijkbaar met 1,3 keer het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze verharde wegen, vaak omsloten met bebouwingslinten, bepalen voor het grootste deel de identiteit en kwaliteit van het Vlaams verstedelijkt landschap. Er liggen enorme kansen om deze gigantische grijze massa van verharding te transformeren van een monofunctionele stenige ruimte, tot een multifunctionele, productieve en aantrekkelijke groene ruimte die een meerwaarde vormt voor zowel haar directe omgeving als op de regionale en landelijke schaal. De groene linten kunnen een kwaliteitsslag maken binnen Vlaanderen, zowel ruimtelijk als functioneel.

 

LAMA i.s.m Bieke van Hees voor de Stad Genk.