Lamaland
Voorselectie Open Oproep Jessa in Hasselt

Voorselectie Open Oproep Jessa in Hasselt

Het team Osar, Robbrecht en Daem, Blauwdruk en LAMA is samen met vier andere teams geselecteerd voor de wedsrijdsfase voor de Open Oproep Jessa in Hasselt. De vraag behelst een masterplan voor het projectgebied Salvator+, het bouwen van een nieuw ziekenhuis, parkeergebouw en de inrichting van de open ruimte op deze site en het ontwikkelen van een planologisch onderbouwde visie voor de site Pietelbeek-Zuid.