Lamaland
Visie

LAMA landscape architects is een jong en gedreven landschapsarchitecten bureau. Het bureau, opgericht begin 2013 door Claire Laeremans en Jorryt Braaksma (beiden behaalden hun Master diploma landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst te Amsterdam), werkt binnen en buiten België aan een breed spectrum van projecten en combineert hierin onderzoek met uitvoeringsprojecten. In 2016 won het bureau de prijs publieke ruimte 2016 met haar eigen initiatief ‘het Ideale Straatprofiel’. Op dit moment bestaat het team van LAMA uit 6 personen met o.a. expertise in landschapsarchitectuur, stedenbouw, architectuur, ecologie en hydrologie.

Voor het oplossen van vraagstukken wordt er gestreefd naar een integrale benadering. Vraagstellingen en problemen worden in een brede context geplaatst om koppelingen te zoeken met andere locatiespecifieke, ruimtelijke en functionele opgaven. Er wordt gezocht naar innovatieve concepten door verder te kijken dan het heden en gangbare. Ruimtelijke kwaliteit, contextuele verankering, beleving en functionaliteit voor alle mogelijke gebruikers vormen de uitgangspunten bij het ontwerp. Afhankelijk van het type opgave wordt samengewerkt met deskundigen vanuit andere disciplines zoals, ecologen, hydrologen, cultuurhistorici, bestekbureaus, kustmorfologen, stedebouwkundigen, architecten enz.

LAMA werkte de afgelopen jaren o.a. voor de volgende opdrachtgevers: Vlaamse Landmaatschappij, Agentschap voor Natuur en Bos, Provincie Antwerpen, Provincie West-Vlaanderen, Stad Gent, Stad Herentals, Stad Nieuwpoort, Stad Leuven, Stad Genk, Gemeente Nijlen, Gemeente Hooglede, Gemeente Berlare, Oerol, Verschillende projectontwikkelaars, Provinciaal Adviseur  Ruimtelijke Kwaliteit Zuid-Holland, Stimuleringsfonds voor Architectuur, VAI,……

(foto: Christiaan Krouwels)