Lamaland

Start inrichtingsvisie Graafweide-Schupleer in Grobbendonk en Vorselaar

LAMA + Driekwartgroen zijn in opdracht van Departement Omgeving van de Vlaamse overheid, gestart aan de opmaak van een inrichtingsvisie voor Graafweide-Schupleer in Grobbendonk en Vorselaar. Een opgave waarbij natuurdoelstellingen, landbouw, erfgoedwaarden en recreatie op een geïntegreerde manier een plaats krijgen binnen het samenvloeiingsgebied van de Aa en Kleine Nete.