Lamaland
weerbaar water weerbaar water weerbaar water weerbaar water weerbaar water weerbaar water weerbaar water weerbaar water weerbaar water weerbaar water weerbaar water weerbaar water
i
weerbaar water   

weerbaar water

Weerbaar Water is het winnende wedstrijdontwerp voor de Open Oproep Winvorm: het opstellen van een masterplan voor de omgeving van de Kreek Van Nieuwendamme, Ganzenpoot en oostelijk deel van de Groene Gordel Nieuwpoort.

De essentie van dit masterplan is om de connectie tussen de Stad Nieuwpoort met de Ijzer (waar Nieuwpoort historisch aan ontstaan is) en de polders te versterken. Het masterplan vertrekt vanuit het complexe watersysteem van-en-rond de stad Nieuwpoort. Het zoekt naar een nieuwe betekenis voor water als “gezicht” van de stad door het watersysteem strategisch weerbaar te maken voor de klimaatsverandering. Daarnaast vormt een eigentijds watersysteem de motor en ruggengraat voor toekomstige ontwikkelingen.

Recreatie is een belangrijk thema binnen het masterplan. Zo wordt ingezet op autoluwe zones, het oplossen van missing links binnen het recreatief netwerk, het versterken van de verbinding tussen stad en landschap en het ontrafelen van de complexe radialen door in te zetten op een heldere en herkenbare beeldkwaliteit.

Om het wedstrijdontwerp aan te scherpen en te verfijnen tijdens de masterplanfase, is een aftoetsingsronde gedaan bij de adviesgroep water (alle betrokken instanties van het watersysteem op verschillende schaalniveaus), gebiedsgebruikers, verschillende betrokken instanties (via een Klankbordgroep), bewoners en besturen. In de zomer van 2017 werden de grondeigenaars en gebruikers in het projectgebied uitgenodigd, dit bilateraal overleg leverde heel wat informatie op over de noden en wensen in het gebied. Op basis van al deze input is het masterplan op procesmatige wijze herwerkt tot een gedragen plan. Voor het onderdeel van de klimaatsingel loopt nog een proces waarbij aan de hand van de finaciƫle haalbaarheid het plan verfijnt zal worden.

opgave:   Winnend wedstrijdontwerp, Open oproep Winvorm | Masterplan
opdrachtgever:   Provincie West-Vlaanderen
locatie:   Nieuwpoort
team:   Jorryt Braaksma, Claire Laeremans, Sven Augusteyns, Tonette Mas, Kejo Van Asbroeck
in samenwerking met:   Brut
jaar:   2016-2018