Lamaland
uitzichtpunt hoge blekker uitzichtpunt hoge blekker uitzichtpunt hoge blekker uitzichtpunt hoge blekker uitzichtpunt hoge blekker uitzichtpunt hoge blekker uitzichtpunt hoge blekker
i
uitzichtpunt hoge blekker   

uitzichtpunt hoge blekker

De gemeente Koksijde heeft de ambitie om in het kader van Horizon 2025 een uitkijkpunt te realiseren op een toeristisch-recreatieve locatie, de Hoge Blekker. Deze vormt met zijn 33m de hoogste duin aan de Vlaamse kust. De kustgemeente schuift meer specifiek één bepaald perceel naar voor dat gelegen is op het einde van de Panoramalaan.

Binnen de wedstrijd is door het ontwerpteam gekozen om i.p.v. een “generieke” uitkijktoren een sculptuur te ontwerpen die ontstaat vanuit de lokale en specifieke context door haar volledig te integreren in het recreatief netwerk en het duinenlandschap.

Markering wandelende duin

Het voorstel gaat uit van een eigentijdse markering van de top van de duin op de huidige locatie. Het ontwerp voor het uitzichtpunt zoekt connectie met het landschap en haar context door zich in het landschap te voegen en verschillende uitzichten te ensceneren. Daarnaast vormt de sculptuur een belangrijk rustpunt binnen een wandelroute.

 

 

 

 

opgave:   Laureaat Open Oproep Winvorm
opdrachtgever:   Stad Koksijde
locatie :   Koksijde
team:   Claire Laeremans, Dirk Harden, Tonette Mas
in samenwerking met:   BC Architects | Util
team:   Claire Laeremans, Dirk Harden
jaar:   2018