Lamaland
Sterk Merk Nijlen Sterk Merk Nijlen Sterk Merk Nijlen Sterk Merk Nijlen Sterk Merk Nijlen Sterk Merk Nijlen Sterk Merk Nijlen
i
Sterk Merk Nijlen   

Sterk Merk Nijlen

Sterk Merk Nijlen is een initiatief van de gemeente Nijlen dat inzet op verbinding tussen haar inwoners. Enerzijds bestaat het project uit een communicatief luik, waarvoor een nieuwe website en het tweemaandelijkse magazine ‘Bekend in Nijlen’ werd uitgewerkt. Anderzijds zet de gemeente in op ruimtelijke interventies, met een sterke focus op het ontwerpen van kwalitatieve leefomgevingen en het versterken van het Nijlense landschap. Daarbij wordt verder gebouwd op het eerder opgestelde Open Ruimte Perspectief. Grote aandacht gaat ook naar het uitwerken van een nieuwe huisstijl, die moet zorgen voor meer eenheid in de inrichting van de openbare ruimte.  

Samen met Ro&Ad Architecten en WeMake stelde LAMA daartoe een richtlijnencatalogus op. Dat document moet dienen als inspiratiebron, maar ook als pragmatisch werkdocument. De catalogus bevat principes die de gemeentelijke diensten kunnen gebruiken en vereenvoudigt op die manier de inrichting van publieke ruimte en de uitvoering van projecten. Bovendien krijgen interventies in de publieke ruimte zo meer eenheid, en dragen ze bij aan de (visuele) identiteit van Nijlen.  

Naast algemene principes bevat de catalogus ook een type-ontwerp waarmee eenvoudige structuren, zoals zitmeubelen en wegwijzers, modulair kunnen worden ontworpen en opgebouwd. Tot slot werden enkele specifieke en sitegebonden casestudies uitgewerkt voor het Soldatenbos, de Barthoeve en de Kruiskensberg. Het ontwerp voor het Soldatenbos werd recent gerealiseerd. 

opgave:   Huisstijl Nijlen voor communicatie en openbare ruimte
opdrachtgever:   Gemeente Nijlen
locatie:   Nijlen
team:   Claire Laeremans, Gabija Petkūnaite en Friedel Dessoy
in samenwerking met:   Ro&Ad Architecten en WeMake
jaar:   2019-2021