Lamaland
“Slib, Het Grijze Goud” slib als motor voor regionale ontwikkeling “Slib, Het Grijze Goud” slib als motor voor regionale ontwikkeling “Slib, Het Grijze Goud” slib als motor voor regionale ontwikkeling “Slib, Het Grijze Goud” slib als motor voor regionale ontwikkeling “Slib, Het Grijze Goud” slib als motor voor regionale ontwikkeling
i
“Slib, Het Grijze Goud” slib als motor voor regionale ontwikkeling   

“Slib, Het Grijze Goud” slib als motor voor regionale ontwikkeling

Langdurig slib onttrekken uit Eems-Dollard Estuarium
Het Eems-Dollard estuarium heeft te kampen met ecologische problemen veroorzaakt door een sliboverschot. Doordat dit slib het water troebel maakt kan zonlicht minder goed doordringen in het water en gaat de biologische productie achteruit, waardoor het ongeschikt is als marien leefgebied. Om deze ecologische teloorgang te keren en waardevolle estuariene ecosystemen te herstellen is het Programma Eems-Dollard 2050 in het leven geroepen. Binnen dit kader zijn verschillende strategieën onderzocht en gemodelleerd die een bijdrage kunnen leveren in het ecologisch herstel van het estuarium.

 

Binnen het programma “Nuttig Toepassen Slib” (NTS) wordt onderzocht hoe het slib dat uit het estuarium onttrokken wordt een meerwaarde kan opleveren voor zowel de regio als de lokale economie. LAMA deed ontwerpend onderzoek om kansen te verkennen om de pilot “ophogen landbouwgronden” op te kunnen schalen.

 

De studie had primair als doel om de urgentie van de opgaven scherper te stellen en op inspirerende manier koppelkansen te laten zien. Het eindproduct, een inspiratiebrochure, kan een middel zijn om gesprekken aan te gaan met verschillende belanghebbende partijen die werkzaam zijn in de regio, zoals boeren, bewoners, beleidsmakers, waterschappen en marktpartijen.

opgave :   integraal verkennend ontwerpend onderzoek naar de opschalingsmogelijkheden van het ophogen van landbouwgrond met slib uit de Eems-Dollard
opdrachtgever:   Programma naar een Rijke Waddenzee
locatie:   Oost Groningen
team:   Jorryt Braaksma, Dirk Harden, Marusa Subic
jaar:   2018