Lamaland
Park Belle Vue Park Belle Vue Park Belle Vue
i
Park Belle Vue   

Park Belle Vue

De stationsomgeving van de stad Leuven heeft de laatste jaren een ware metamorfose ondergaan. Het in 1998 opgestelde masterplan is op één sluitstuk na volledig ontwikkeld. Voor deze laatste fase, het park Belle Vue werd door de Vlaams Bouwmeester een wedstrijd uitgeschreven. H+N+S landschapsarchitecten won deze wedstrijd in 2008 met het ontwerp Park aan de IJzeren Rivier.

Het nieuwe park onderscheidt zich van andere bestaande parken in Leuven door zijn unieke ligging aan het spoor, tussen de binnenstad en Kessel-lo. Het spoor wordt beschouwd als IJzeren Rivier en ingezet als kwaliteit om tot een bijzonder parkontwerp te komen. De belangrijkste ingreep is het verleggen van de drukke Martelarenlaan naar de spoorwegkant en het halfverdiept aanleggen hiervan. Het park is in eerste instantie een ontspannen afronding van Kessel-lo. Groene ontwerpmiddelen zoals een gemoduleerd maaiveld en beplanting (tuinenstrip) vormen daarom de belangrijkste ingrediënten. Deze middelen worden ingezet om optimaal te profiteren van de bijzondere afmetingen: 750m lang, maar slechts 50m breed. Naast de groene accenten op de koppen, kent het park ook twee stevige stenen accenten: de bastions. Deze liggen op de kruispunten van verschillende routes uit de omgeving en vormen interessante ontmoetingsplaatsen. Het ontwerp legt een sterke groene basis neer zonder dwingende programma-invulling. Het is sterk en flexibel genoeg om de wisselende programma-behoefte in de toekomst op te vangen.

Opdrachtgever:   Stad Leuven
Opdrachtnemer:   HNS landschapsarchitecten, Artgineering, ARA
team o.a.:   Stefan Bendiks, Laurens Boodt, Claire Laeremans (LAMA), freelancelandschapsarchitect voor HNS landschapsarchitecten
projecttype:   stadpark - infrastructuur
ontwerp:   2008 - heden
oppervlakte:   4,5 ha
uitvoering:   2014