Lamaland
ontwerp locaties ruilverkaveling ontwerp locaties ruilverkaveling ontwerp locaties ruilverkaveling ontwerp locaties ruilverkaveling ontwerp locaties ruilverkaveling ontwerp locaties ruilverkaveling ontwerp locaties ruilverkaveling ontwerp locaties ruilverkaveling ontwerp locaties ruilverkaveling ontwerp locaties ruilverkaveling ontwerp locaties ruilverkaveling ontwerp locaties ruilverkaveling ontwerp locaties ruilverkaveling
i
ontwerp locaties ruilverkaveling   

ontwerp locaties ruilverkaveling

In het kader van het ruilverkavelingsproject in Gooik, maakte LAMA in opdracht van de Vlaamse Land Maatschappij visualisaties voor 13 verschillende locaties om de acties die in het ruilverkavelingsproject worden voorgesteld inzichtelijk te maken voor het communicatietraject. Daarnaast werden voor verschillende deellocaties concepten en schetsontwerpen gemaakt. Zo ontwikkelde LAMA een concept voor verschillende Romeinse archeologische sites in de gemeente en is een voetganger/fietsbrug en uitkijktoren ontworpen. Uitgangspunt hierbij is soberheid en het zichtbaar en beleefbaar maken van de verhalen die dit oude landschap in haar draagt, zonder afbreuk te doen aan het landelijk karakter. Voor de archeologie is gezocht naar een ingetogen maar duidelijk nieuwe cultuurlijke toevoeging op de sites.

 

Voor deze opdracht heeft LAMA samen met Kopterman met behulp van een drone de verschillende locaties in de gemeente gefotografeerd. Deze luchtbeelden dienden als basis voor de visualisaties.

 

https://kopterman.com/

 

https://www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/Gooik.aspx

 

 

 

 

opgave:   visualisaties en deelontwerpen ruilverkaveling
opdrachtgever:   Vlaamse Land Maatschappij
locatie:   Gooik
team:   Jorryt Braaksma, Claire Laeremans, Laura Olieslagers
in samenwerking met:   Kopterman
jaar:   2016-2017