Lamaland
Onthaalplan Drongengoed Onthaalplan Drongengoed Onthaalplan Drongengoed Onthaalplan Drongengoed Onthaalplan Drongengoed Onthaalplan Drongengoed Onthaalplan Drongengoed Onthaalplan Drongengoed
i
Onthaalplan Drongengoed   

Onthaalplan Drongengoed

Landschapspark Drongengoed is een Strategisch Project van Ruimte Vlaanderen en wordt gecoördineerd door Regionaal landschap Meetjesland. Samen met twee provincies, vijf gemeenten,  de Vlaamse overheid en tal van verenigingen uit de streek worden heel wat acties en projecten rond landbouw, natuur/bos, recreatie, horeca, lokale handel en plattelandsontwikkeling opgezet. Het Strategisch project is van start gegaan in 2016 en had een termijn van 3 jaar. Binnen dit kader werd het ‘Onthaalplan Landschapspark Drongengoed’ door LAMA landscape architects in samenwerking met bureau Move opgesteld.

Het doel van dit onthaalplan was het opstellen van een strategische visie op het onthaal, bereikbaarheid en duurzame mobiliteit voor het volledige landschapspark. Een document dat handvaten biedt voor een verdere toeristisch – recreatieve ontwikkeling. Het onthaalplan benoemende kansen en een overkoepelende visie werd uitgezet, maar gaf ook acties aan die nodig zijn om de toeristisch-recreatieve infrastructuur van het gebied te verbeteren op lange en korte termijn.

Het doel van deze visie gaat verder dan de focus op toeristisch – recreatief onthaal. Het zoeken naar en het scherpstellen van de identiteit van het landschapspark Drongengoed en het hiermee bepalen van de samenhang binnen het landschapspark was ook de basis voor het opstellen van een onthaalplan. Een beleefbaar landschap als een bijzonder decor waarin landschappelijke structuren versterkt worden en het cultuurhistorisch verhaal verteld wordt. Waarin de draagkracht van natuur en landbouw verkend wordt en een lange termijn visie aangereikt voor het verbeteren van de leefomgeving van inwoners de regio.

opgave:   Strategisch project/ Onthaalplan
opdrachtgever:   Regionaal landschap Meetjesland
locatie:   Drongengoed, Oost-Vlaanderen
team:   Claire Laeremans, Marusa Subic
in samenwerking met:   Move
jaar:   2016-2020