Lamaland
Masterplan Waterpark Dadizele Masterplan Waterpark Dadizele Masterplan Waterpark Dadizele Masterplan Waterpark Dadizele Masterplan Waterpark Dadizele Masterplan Waterpark Dadizele Masterplan Waterpark Dadizele Masterplan Waterpark Dadizele Masterplan Waterpark Dadizele Masterplan Waterpark Dadizele Masterplan Waterpark Dadizele Masterplan Waterpark Dadizele
i
Masterplan Waterpark Dadizele   

Masterplan Waterpark Dadizele

Het wedstrijdontwerp zet in op een robuust landschappelijk raamwerk en een nieuw park voor Dadizele. Het raamwerk biedt  ruimte voor extra waterberging en recreatie. Water is integraal ingezet als belevingslaag in het park. Het park verknoopt de site van het voormalige Dadipark met de dorpsstructuur. Binnen de hoofdstructuur (landschappelijke raamwerk) is een flexibel programma mogelijk.

opgave:   wedstrijdfase open oproep Winvorm
opdrachtgever:   Gemeente Moorslede
locatie:   Dadizele
team:   Claire Laeremans, Jorryt Braaksma, Tonette Mas, Loes Koopmans
in samenwerking met:   Brut
jaar:   2017