Lamaland
Landschapsstudie Hernieuwbare Energie Pajottenland Landschapsstudie Hernieuwbare Energie Pajottenland Landschapsstudie Hernieuwbare Energie Pajottenland Landschapsstudie Hernieuwbare Energie Pajottenland
i
Landschapsstudie Hernieuwbare Energie Pajottenland   

Landschapsstudie Hernieuwbare Energie Pajottenland

De Landschapsstudie Hernieuwbare Energie Pajottenland heeft tot doel om een gebiedsgerichte visie op hernieuwbare energie voor het Pajottenland te ontwikkelen, op een landschappelijk geïntegreerde manier en door in te zetten op participatie en ontwerpend onderzoek. De studie kwam er in samenwerking met Endeavour, BURA urbanism en Zero Emission Solutions. Ze analyseert het energiesysteem, maar ook het landschappelijk systeem, de landschapsbeleving en het lokale draagvlak voor initiatieven rond klimaat en hernieuwbare energie in het Pajottenland. In welke mate kan het Pajottenland zelfvoorzienend worden op vlak van energie? Welke mogelijkheden voor het opwekken en opslaan van hernieuwbare energie zijn voorhanden? Hoe kunnen burgers, bestuurders, landbouwers en ondernemers hiervoor de handen in elkaar slaan? En niet in het minst: hoe kan een nieuw energiesysteem het Pajotse landschap versterken, en bijdragen aan diens identiteit?   

In een ‘Opgewekt Pajottenland’ vormt hernieuwbare energie de hefboom voor een sterker landschap, dat de gevolgen van de klimaatverandering kan opvangen en tegelijk drager is van de eigen streekidentiteit. De optimale energiemix voor het Pajottenland blijkt te liggen in een dynamische en veranderlijke mix van bronnen van hernieuwbare energie en van productietypes. De juiste energie op de juiste plaats introduceren vraagt echter om een grondige studie naar de productiemogelijkheden, de kwaliteiten en draagkracht van het lokale landschap, zoals die in dit rapport wordt uitgevoerd. Enkel dan kan een synergie tussen energievoorziening en landschap ontstaan. 

opgave:   regionale studie naar de integratie van hernieuwbare energie in het landschap
opdrachtgever:   Provincie Vlaams-Brabant
locatie:   Pajottenland
team:   Claire Laeremans, Dirk Harden en Maruša Šubic
in samenwerking met:   Endeavour, BURA urbanism en Zero Emission Solutions
jaar:   2018-2020