Lamaland
Labo Ruimte “De Droge Delta” Labo Ruimte “De Droge Delta” Labo Ruimte “De Droge Delta” Labo Ruimte “De Droge Delta” Labo Ruimte “De Droge Delta” Labo Ruimte “De Droge Delta” Labo Ruimte “De Droge Delta” Labo Ruimte “De Droge Delta” Labo Ruimte “De Droge Delta”
i
Labo Ruimte “De Droge Delta”   

Labo Ruimte “De Droge Delta”

Onder de noemer De Droge Delta lanceerde LABO RUIMTE in 2020 een nieuw onderzoekstraject naar ruimtelijke hefbomen in de strijd tegen waterschaarste. In de tweede fase van dit traject werd aan ontwerpteams gevraagd via ontwerpend onderzoek ruimtelijke strategieën op te maken voor de onderzoeksgebieden Moervaartvallei, Denderflanken en Kleine Nete. Met ondersteuning van de HOGent werkte LAMA een integraal toekomstperspectief uit voor het deelbekken van de Kleine Nete. Dat gebied heeft als onderdeel van het Kempense zandlandschap een zeer groot onderbenut potentieel om zoet water op te slaan in de bodem. Tegelijk is deze zandstreek door haar geologie gevoelig voor droogte; doordat regenwater van nature snel in de ondergrond infiltreert, kunnen de grondwaterstanden tijdens lange perioden van droogte sterk zakken. Het rapport doorgrondt de samenhang van deze complexe droogte-opgaven en maakt ze op een eenvoudige en begrijpbare manier visueel.

 

Het ontwerpend onderzoek is vervolgens gericht op het inzichtelijk maken van (koppel)kansen voor een ambitieuze en integrale droogte-aanpak in het Kleine Netebekken, en biedt zo nieuwe inzichten en inspiratie voor alle betrokkenen die werkzaam zijn in de regio. Eén onderzoeksvraag staat er centraal: “Kunnen de Kempen de waterleverancier voor Vlaanderen worden?” Het antwoord op deze vraag lijkt grotendeels ‘ja’ te zijn, maar… dan zijn wel radicale veranderingen noodzakelijk, zoals het ophouden met draineren en zorgen voor een vertraagde afvoer van water.

 

De Droge Delta werd recent bekroond met de Henry van de Velde Award 24, in de categorie Design Research, en met de VRP Planningsprijs 2023.

opgave:   Regionaal ontwerpend onderzoek
opdrachtgever:   LABO RUIMTE
team:   Jorryt Braaksma, Claire Laeremans, Pauline Borremans, Maruša Šubic, Dirk Harden, Friedel Dessoy, Lola Guiguilé
in samenwerking met:   HOGent
jaar:   2023