Lamaland
IPOD III Gent IPOD III Gent IPOD III Gent IPOD III Gent IPOD III Gent IPOD III Gent IPOD III Gent IPOD III Gent
i
IPOD III Gent   

IPOD III Gent

Het huidige openbare domein is bezaaid met objecten zoals vuilnisbakken, paaltjes, verlichtingsmasten en verkeersremmende maatregelen. Deze objecten vertroebelen vaak de ruimtelijke kwaliteit en hebben een nefast effect op de werking van het openbaar domein. De laatste jaren is het aantal objecten gestaag gegroeid door het grote aanbod van catalogusobjecten. De Stad Gent heeft daarom als vervolg op IPOD I en II besloten om IPOD III op te stellen. Dit plan behelst het opstellen van een handleiding voor alle objecten in de openbare ruimte voor alle ontwerpers op grondgebied van Gent.

Op basis van een grondige inventarisatie per object, is in beeld gebracht welke objecten worden toegepast in het openbaar domein. Hieruit is sterk naar voorgekomen wat de veelheid en diversiteit van de objecten is. Door het willekeurig toepassen van de catalogus objecten ontstaat een wildgroei aan objecten en verdwijnt de eigenheid en identiteit van de stad.
Met het opstellen van Ipod III is er naar 3 basisdoelstellingen toe gewerkt: A. Overzichtelijk en helder openbaar domein, B. Kwaliteit openbaar domein, C. Typisch Gents openbaar domein

Deze basisdoelstellingen worden ondersteund door een algemene visie:
Algemeen principe is dat het toepassen van objecten de algemene identiteit van Gent zouden moeten versterken. Gebruikers van het openbaar domein moeten het gevoel hebben dat ze in Gent rondwandelen en dat het verhaal van de stad verteld wordt. Uitgangspunt in de visie is dat er geen onderscheid wordt gemaakt voor verschillende deelgebieden. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende kwaliteitsniveaus, elke Gentenaar krijgt een even kwaliteitsvol object voor zijn deur.

Er is wel een onderscheid gemaakt in sfeer en identiteit. Je kan niet op elke plaats zomaar hetzelfde object plaatsen, sommige objecten kunnen hierdoor als misplaatst aanvoelen. Vb. het romantische bankje in de nieuwe stoere ontwikkelingen van de dokken of tussen de modernistische blokken van watersportbaan? Hierbij worden er stijlkenmerken gedefinieerd die voor heel Gent hetzelfde zijn, maar door te werken met onderdelen kunnen de objecten locatiespecifiek gemaakt worden.

Voor het ontwerpen van de nieuwe objecten is gekozen om te werken met een slim systeem van onderdelen. Er worden geen volledige objecten ontworpen maar onderdelen de combineerbaar zijn ,een toolbox.

De nieuwe objecten worden gebundeld als fiches in een heldere en overzichtelijke catalogus. Hierbij wordt per object het materialen – kleurenpalet, de plaatsings- en toepassingsrichtlijnen duidelijk omschreven. Met als doel op termijn naar een heldere en eenduidige toepassing van de objecten te gaan.

opgave:   integraal plan openbaar domein objecten Gent
opdrachtgever:   Stad Gent
locatie :   Gent
team:   Claire Laeremans Jorryt Braaksma
in samenwerking met:   steffan schöning studio
jaar:   2015-2016