Lamaland
Fort Sint-Marie Fort Sint-Marie Fort Sint-Marie Fort Sint-Marie
i
Fort Sint-Marie   

Fort Sint-Marie

Eind 2018 voerde LAMA, Origin en Rebel, in opdracht van Maatschappij Linkerscheldeoever een studie uit naar de ruimtelijke en financiële haalbaarheid van een herbestemming van Fort Sint-Marie. De studie toont een evenwicht aan opportuniteiten voor Fort Sint-Marie in een financieel haalbaar kader: het fort als versterking van waardevolle natuureenheden, als levendig erfgoed, als havenmotor en als publieke ruimte. In de studie komt dit evenwicht tot uiting in een “voorkeurscenario”, waar zowel uitbreiding van slik en schor en versterking van de natuur  ter hoogte van de rietvelden, de ontwikkeling van recreatieve infrastructuur met respect voor de verschillende historische lagen van het Fort en met aansluiting op de Defensieve Dijk, een horeca gelegenheid, als de ruimte voor haven-ondersteunende functies zoals kantoor, opleidingscentrum en overnachtingsmogelijkheden de voorkeur genoot.

opgave:   ruimtelijke en financiële haalbaarheidsstudie herbestemming Fort Sint-Marie
opdrachtgever:   Ontwikkelingsmaatschappij Linkeroever
locatie:   Linkeroever Antwerpen
team:   Claire Laeremans, Sven Augusteyns
in samenwerking met:   Origin, Rebel
jaar:   2018