Lamaland
co-workshop Baarle co-workshop Baarle co-workshop Baarle co-workshop Baarle
i
co-workshop Baarle   

co-workshop Baarle

In opdracht van de betrokken grondeigenaars en sociale huisvestingsmaatschappijen nam LAMA deel aan een co-workshop om een visie uit te werken voor woonuitbreidingsgebied Noordhout in het landelijke Baarle nabij Gent. In een co-creatief proces werd naar meerwaarde voor het dorp gezocht bij het gecombineerd programma van sociale woonontwikkeling en een stadslandbouwproject.

opgave:   Masterplan Baarle
opdrachtgever:   grondeigenaars en sociale huisvestingsmaatschappijen
locatie :   Baarle, Gent
team:   Claire Laeremans (LAMA), Filip Buyse (MAAT), Hank van Tilborg (H+N+S), Erik WieĆ«rs (Collectief Noord), Youri Vanderberghe (Vont)
jaar:   2017