Lamaland
Binnengebied Schaliken Binnengebied Schaliken Binnengebied Schaliken Binnengebied Schaliken Binnengebied Schaliken Binnengebied Schaliken Binnengebied Schaliken Binnengebied Schaliken Binnengebied Schaliken Binnengebied Schaliken
i
Binnengebied Schaliken   

Binnengebied Schaliken

Voor het binnengebied Schaliken, het Stadspark en het noordelijk deel van de Grote Markt is een masterplan op lange en korte termijn opgesteld. Voor het binnengebied en het stadspark is de kortetermijnvisie verder uitgewerkt tot concrete uitvoeringsplannen.

In het ontwerp is maximaal ingezet op het verbeteren van de toegankelijkheid van het binnengebied en de verankering binnen de stad, door in te zetten op goede verbindingen tussen het centrum en de groene binnenruimte en het voorzien van duidelijke entrees. Daarnaast wordt het stadspark op eigentijdse manier in ere hersteld met behoud van waardevolle bomen en het 19e eeuws karakter. Ook is een parkeersysteem uitgewerkt waardoor de parkeerdruk op het binnengebied geminimaliseerd wordt. Daarnaast zijn er in het masterplan voorstellen gedaan hoe de stedelijke “rafelrand” op een goede manier afgewerkt kan worden met stedenbouwkundige ontwikkelingen waarbij de synergie tussen het stedelijk programma en de groene binnenruimte gewaarborgd wordt.

Het project werd in 2020 genomineerd voor de Prijs Publieke Ruimte waarbij het de Publieksprijs won.

opgave :   Masterplan, ontwerp en uitvoering binnengebied en stadspark
opdrachtgever:   Stad Herentals
locatie:   Herentals
team:   Claire Laeremans, Loes Koopmans, Kejo Van Asbroeck
in samenwerking met:   Brut, Talboom
jaar:   2015-2017