Lamaland
binnendijks toepassen havenslib Harlingen binnendijks toepassen havenslib Harlingen binnendijks toepassen havenslib Harlingen binnendijks toepassen havenslib Harlingen binnendijks toepassen havenslib Harlingen
i
binnendijks toepassen havenslib Harlingen   

binnendijks toepassen havenslib Harlingen

Kunnen we de slibophoping in de haven van Harlingen ombouwen van last tot lust? En zo ja, wat zou je dan voor nuttige toepassingen kunnen bedenken? Programma naar een Rijke Waddenzee en Port of Harlingen stelden deze vraag gesteld aan LAMA.

Ieder jaar wordt ongeveer één miljoen kuub nat havenslib uit de haven van Harlingen gebaggerd en in de Waddenzee verspreid. Dit is zowel vanuit economisch als vanuit ecologisch standpunt gezien niet duurzaam. Er is, in ieder geval in de omgeving van Harlingen, geen tekort aan slib in het systeem van de Waddenzee. Voor deze studie is als vertrekpunt gekozen dat minderen van het verspreiden van het opgebaggerde slib in de Waddenzee een ecologische verbetering is.

Het verkennend ontwerpend onderzoek raakt op de volledige breedte van de opgave thema’s en mogelijk kansrijke oplossingen aan. Er worden zowel mitigerende als adaptieve oplossingen verkend. Zo worden mogelijke omleggingen van de spui afgewogen in relatie tot verschillende denkbare ontwikkelingsscenario’s, en is er gezocht naar kansrijke en innovatieve toepassingen van het binnendijks toepassen van havenslib.

Het ontwerpend onderzoek vertrekt vanuit de gedachte om op een zo integraal mogelijke manier de problemen zoals bodemdaling, verzilting, veenoxidatie, verlies aan kwaliteit landbouwgronden, krimp enzovoort, binnen een breder perspectief te plaatsen en in relatie met de toepassing van slib te bekijken.

Kan slib een motor zijn voor regionale en lokale ontwikkelingen, kan het toepassen van slib de regionale identiteit vergroten? Slib heeft een grote potentie als bouwstof en grondstof, vandaag wordt slib te vaak nog als afval gezien.

 

https://rijkewaddenzee.nl/nieuws/havenslib-harlingen-inspiratie/

 

opgave:   verkennend ontwerpend ondferzoek
opdrachtgever:   Programma naar een Rijke Waddenzee & Port of Harlingen
locatie:   Harlingen
team:   Jorryt Braaksma, Marusa Subic, Dirk Harden en Friedel Dessoy
jaar:   2020