Lamaland
Ontwerpend onderzoek IJsselmeerregio

Ontwerpend onderzoek IJsselmeerregio

LAMA werkt in i.s.m. Martijn Al Landschapsarchitect, aan een ontwerpend onderzoek naar de ruimtelijke en functionele potenties binnen de IJsselmeerregio.

Binnen het onderzoek worden vooral onderbelichte thema’s in de huidige discussie belicht, zoals: natuur en ecologie, cultuurhistorie en nieuwe vormen van landbouw waarbij op innovatieve wijze met zoetwaterschaarste wordt omgegaan. De ontwikkelingen van het onderzoek zijn ook te volgen via de website www.deltalandschap.nl. Voor het onderzoek is een klankbordgroep opgericht met deskundigen vanuit Deltares, Alterra en Imares.