Lamaland
Publicatie Delta.NL

Publicatie Delta.NL

Twee projecten van LAMA, “Rijzend Land” en “Ontwerpend onderzoek naar een duurzame delta”  zijn opgenomen op de nieuwe website; www.ontwerpdelta.nl, van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (NL). De website toont een selectie van 52 projecten die de meerwaarde van ontwerp in de delta onderstreept. Met name de integraliteit van het ontwerp en de kansen voor meekoppelen met andere ambities, en de mate van innovatie, hebben deze selectie bepaald.