Lamaland
Openruimte Perspectief Openruimte Perspectief Openruimte Perspectief Openruimte Perspectief Openruimte Perspectief Openruimte Perspectief Openruimte Perspectief Openruimte Perspectief Openruimte Perspectief
i
Openruimte Perspectief   

Openruimte Perspectief

De Gemeente Nijlen en het aangestelde ontwerpteam (BRUT + LAMA ) is begin 2016 van start gegaan met het opstellen van een Open Ruimte Perspectief. De opmaak van dit Open Ruimte Perspectief is een rechtstreekse uitvoering van de herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS). Deze visie op toerisme en recreatie heeft als doel één samenhangend verhaal te vormen dat de gemeente Nijlen met al haar troeven en faciliteiten op de kaart zet. De bestaande toeristisch-recreatieve structuur is geïnventariseerd en geëvalueerd. Waar nodig zijn nieuwe impulsen voorgesteld. Verder is er gefocust op het optimaliseren van de netwerken die zowel haar eigen deelgebieden als die van de randgemeenten verbindt. Het Open Ruimte Perspectief geeft evenals acties aan die nodig zijn om de toeristisch-recreatieve infrastructuur van het gebied te verbeteren op lange en korte termijn.

opgave:   Masterplan
opdrachtgever:   Gemeente Nijlen
locatie:   Nijlen (BE)
team:   Claire Laeremans, Laura Olieslagers, Tonette Mas
in samenwerking met:   Brut
jaar:   2016-2017