Lamaland
Masterplan Werve Hoef Masterplan Werve Hoef Masterplan Werve Hoef Masterplan Werve Hoef
i
Masterplan Werve Hoef   

Masterplan Werve Hoef

GEMEENSCHAPSLANDBOUW ALS BAKEN VOOR NIEUWE DUURZAME WIJK TE WIJNEGEM

Op basis van een open oproep van de Vlaamse bouwmeester werd het team rond het architectenbureau COLLECTIEF NOORD, LAMA landscape-architects, DENC!-STUDIO, COMMON GROUND en EVA-international unaniem geselecteerd voor de uitwerking van het masterplan van een nieuwe duurzame wijk die zich situeert tussen de Houtlaan en de Merksemsebaan te Wijnegem.

 

De ontwerpers zetten in op de creatie van een nieuwe duurzame wijk door de woonontwikkeling te koppelen aan een productielandschap, waarbij gemeenschapslandbouw de wederzijdse relatie tussen de plaatselijke landbouw, de buurtbewoners en de omgeving zal gaan versterken. Op die manier kan (minstens de geest van) de oude hoevesite in eer en glorie worden hersteld. Bovendien versterkt het de landschappelijke omgeving die we willen creëren en vergroot het de sociale cohesie in de wijk. Akkers, weilanden en rust-akkers vormen de natuurlijke onderlegger voor de nieuwe wijk. Een netwerk van paden doopt het gebied om tot een wandelzone en nodigt de ruimere buurt uit om rond te dolen in het gediversifieerde landschap.

 

De woongebouwen werden ontworpen als vrijstaande ensembles in het landschap, geïnspireerd op de landgoederen en hoeves van weleer. Elk ensemble omvat tussen de 25 en de 50 woningen als een mix van verschillende woningtypes, en vormt zo een collectieve, intergenerationele tussenschaal tussen de individuele bewoner en de wijk. Vernieuwende woonvormen zoals cohousing, zorgwonen of community land trust behoren hierbij tot de mogelijkheden. Om de leefbaarheid te verhogen zullen op strategische plekken niet-residentiële functies worden ingepland zoals een kinderdagverblijf of een buurtwinkel.

 

Duurzaamheid wordt niet enkel op niveau van de individuele gebouwen maar ook op niveau van de wijk aangekaart. Zo worden energie-efficiëntie, mobiliteit, waterbeheer, materiaal en afval, groen en natuurontwikkeling, fysisch milieu, welzijn & welvaart, en beheer geöptimaliseerd en getoetst aan de “Duurzaamheidsmeter Wijken” van de Vlaamse overheid.

 

Om deze duurzame wijk te realiseren wordt er een duurzaam participatieproces opgezet om alle sociale groepen, het beleid en de omwonenden te betrekken bij de verdere uitwerking van het winnende ontwerp. Zij zullen actief betrokken worden om mee te denken over de realisatie van de wijk.

opgave:   Masterplan
opdrachtgever:   De Ideale Woning
locatie:   Wijnegem
team:   Claire Laeremans, Jorryt Braaksma
in samenwerking met:   Collectief Noord, Denc!-studio, Common-ground en EVA-international