Lamaland
Masterplan MPI en scholen Oosterlo Masterplan MPI en scholen Oosterlo Masterplan MPI en scholen Oosterlo Masterplan MPI en scholen Oosterlo Masterplan MPI en scholen Oosterlo Masterplan MPI en scholen Oosterlo Masterplan MPI en scholen Oosterlo Masterplan MPI en scholen Oosterlo
i
Masterplan MPI en scholen Oosterlo   

Masterplan MPI en scholen Oosterlo

De voormalige kloostersite is al een lange tijd één van de belangrijkste identiteitsdragers van de het dorp Oosterlo. De laatste decennia is het domein vooral gekend om haar zorg- en onderwijsfuncties. Door de “organische” groei van het gebouwenpatrimonium is door de jaren heen de structuur, de beeldkwaliteit, maar ook het functioneren van de site onder druk komen te staan. Vandaag staat het domein opnieuw voor grondige veranderingen. Door een deels verouderd gebouwenpatrimonium heeft MPI en scholen Oosterlo op korte termijn behoefte aan een aantal nieuwe gebouwen.

Het masterplan plaatst deze toekomstige ontwikkelingen voor de site in een breder perspectief. De site is telkens als onderdeel van de dorpskern, het groennetwerk van het dorp en als onderdeel van de dorpsrand aan de vallei beschouwd. Er is geprobeerd om tot een aantal totaaloplossingen te komen die niet alleen de site zelf versterken, maar ook een meerwaarde opleveren voor de leefkwaliteit van het dorp Oosterlo. Zo worden voorstellen gedaan om de Eindhoutseweg autoluw te maken en om de openbareruimtestructuur binnen de dorpskern op te waarderen. Tegelijkertijd is geprobeerd om het beeldbepalende erfgoed van Oosterlo (oude kloostersite, watermolen, kerk en pastorij) waardig te integreren en opnieuw beleefbaar te maken. Met de geplande ontwikkelingen worden kansen aangegrepen om kwaliteit aan het dorp terug te geven!

De site is lange tijd ontoegankelijk geweest voor dorpsbewoners. Door op een doordachte manier om te gaan met functies, logistiek, parkeren en bebouwingstypologieën kan de wens van MPI en scholen Oosterlo om de campus “open” te breken richting het dorp worden verzilverd. In het masterplan is gezocht naar een maximale verweving tussen het dorp en de voormalige kloostersite, zowel in functies als in de openbare ruimte. Het voegt een semi-openbaar parkje en pleintjes toe aan het dorp, moestuinen, een sporthal, en de mogelijkheid voor andere dorpsfuncties zoals een bistro of polyvalente ruimtes.

opgave:   Masterplan zorginstelling
opdrachtgever:   MPI Oossterlo
locatie:   Oosterlo
team:   Jorryt Braaksma, Dirk Harden, Gabija Petkunaite
in samenwerking met:   Osar architecten
jaar:   2020