Lamaland
Masterplan Landschapspark Zwinstreek Masterplan Landschapspark Zwinstreek Masterplan Landschapspark Zwinstreek
i
Masterplan Landschapspark Zwinstreek   

Masterplan Landschapspark Zwinstreek

Het Masterplan Landschapspark Zwinstreek werd opgesteld als onderdeel van de kandidatuurstelling om de Zwinstreek als landschapspark te erkennen. Vanuit de landschapsbiografie (opgesteld door MUST) en een uitgebreid participatief traject met de vele partners en stakeholders in het gebied werd een aanzet opgebouwd voor de langetermijnvisie en de ontwikkeling van de streek. In het masterplan, dat als baseline “een dialoog tussen zee en land(en)” meekreeg, positioneert het Landschapspark Zwinstreek zich uitdrukkelijk als een landschap dat verbonden is met de dynamiek van de kuststreek. 

Vier afzonderlijke verhaallijnen vormen de basis en het narratief voor de verdere ontwikkeling van het gebied: ‘Op de grens van zoet en zout’, ‘Het verhalend landschapspark’, ‘Grensverleggend voedsellandschap’ en ‘Grenzeloos beleven en leven’. Binnen iedere verhaallijn worden vervolgens ambitieniveaus uitgezet, waarbij het masterplan illustreert hoe die doelstellingen in de praktijk kunnen worden omgezet. Bovendien stelt het plan voor acht focusgebieden concrete ruimtelijke projecten voor, onder meer rond de zoetwaterbevoorrading van de mens, het verzekeren van landbouw en natuur, het zichtbaarder maken van de erfgoedsites en het ondersteunen van innovatieve en streekeigen landbouw.  

Gekoppeld aan het door LAMA en Endeavour opgestelde Masterplan Landschapspark Zwinstreek is een Operationeel Plan opgemaakt, dat de langetermijnvisie vertaalt in een reeks acties voor de eerste zes jaar. In oktober 2023 erkende de Vlaamse regering op basis van deze plannen de Zwinstreek als een van de vijf Vlaamse Landschapsparken. Missie geslaagd! 

opgave:   Regionaal masterplan
opdrachtgever:   Provincie West-Vlaanderen
locatie:   Zwinstreek
Team:   Jorryt Braaksma, Thomas Hawer, Pauline Borremans, Maik Aalbers
in samenwerking met:   Endeavour
jaar:   2023