Lamaland
klimaatneutrale woonwijk klimaatneutrale woonwijk klimaatneutrale woonwijk klimaatneutrale woonwijk klimaatneutrale woonwijk
i
klimaatneutrale woonwijk   

klimaatneutrale woonwijk

Een klimaatneutrale wijk in een nieuw bos!

Binnen de doorlopende bossfeer worden er verschillende deelruimtes met een eigen functie afgebakend, een rustig natuurbos, actief speelbos en een productief voedselbos. Het is een bos voor de nieuwe bewoners en voor de omwonenden. De nieuwe woongebouwen gaan de interactie aan met het bos, de verharding wordt tot een minimum beperkt en zowel open ruimte als bebouwing zijn op een natuurinclusieve manier uitgewerkt.

Vijf clusters van gebouwen worden georganiseerd rond woonhoven. Collectieve functies, zoals buurtlokalen en fietsenstallingen, verlevendigen de hoven. De verschillende doelgroepen worden rondom deze hoven vermengd.

Het is een autovrije wijk. Een nieuwe bovenlokale fietsroute loopt dwars door de wijk en verknoopt de wijk met het fietsnetwerk. Auto’s worden vanaf de Sint-Jansbergsesteenweg onmiddellijk begeleid naar twee ondergrondse parkings.

CO2-uitstoot wordt geminimaliseerd. Hiervoor wordt gewerkt op drie sporen: uitstoot door verbruik (energievraag minimaliseren, lokale hernieuwbare bronnen, …), uitstoot ingebed in de constructie (materialen, circulariteit, …) en captatie door het nieuwe bos. Om tot een regenwaterneutrale wijk te komen wordt het hellende terrein in terrassen aangelegd en voorzien van wadi’s, zodat het water tijd en plaats krijgt om ter plekke te infiltreren.

opgave :   masterplan
opdrachtgever:   Stad Leuven i.s.m. KU Leuven en Dijledal
locatie:   Leuven
team:   Dirk Harden, Jorryt Braaksma
in samenwerking met:   Brut (stedenbouwkundigen), DUSS (adviseur duurzaamheid en energie), MINT (mobiliteitsdeskundige)
jaar:   2020