Lamaland
De Rivier als Getijdenpark XL De Rivier als Getijdenpark XL De Rivier als Getijdenpark XL De Rivier als Getijdenpark XL De Rivier als Getijdenpark XL De Rivier als Getijdenpark XL
i
De Rivier als Getijdenpark XL   

De Rivier als Getijdenpark XL

In 2020, na 5 jaar samenwerken aan Rivier als getijdenpark ontstond opnieuw de behoefte om de verschillende programma’s en opgaven te verbinden, en gezamenlijke doelen en ambities verder te ontwikkelen naar één samenhangend groeidocument 3.0 voor een nog groter gebied. Een update van het groeidocument van 2018, maar dan van Hoek van Holland tot aan de Biesbosch! De rivier als getijdenpark XL kijkt naar de rivieren als een samenhangend getijdenparksysteem waar al deze opgaven niet alleen samen komen, maar waar ze ook in samenhang opgepakt kunnen worden. Het rivierenlandschap van Hoek van Holland tot de Biesbosch kan uitgroeien tot dé centrale openbare ruimte van Rijnmond en Drechtsteden, waarin het gebruik van de rivier als essentiële levensader voor de scheepvaart, een goed functionerende haven, een podium voor de moderne metropolitane regio, de beleving van de natuurlijke dynamiek én de grootsheid van de rivier samengaan in een regionaal verbonden getijdenparksysteem! Getijdenpark XL gaat verder dan enkel het aaneenschakelen van getijdenparken, het is een integraal concept om het hele rivierensysteem als landschappelijke onderlegger te verbinden met de regio.

 

LAMA begeleide de opdrachtgever en een brede groep stakeholder via workshops een herijkte, aangescherpte en geïntegreerde visie te ontwikkelen voor de komende 10 jaar. Zo werden vier nieuwe pijlers benoemd die in de komende tien jaar samen als basis kunnen dienen, en houvast geven voor de aansturing en realisatie van een veerkrachtig, robuust en kwalitatief Getijdenpark XL.

 

1 systeemherstel als basis voor Getijdenpark

2 Getijdenpark als basis voor ontmoeting, recreatie en toerisme

3 Getijdenpark als basis voor wonen en werken

4 Getijdenpark als verhalend landschapspark

opgave:   Samenvattende visie en inspiratiebrochure
opdrachtgever:   Provincie Zuid-Holland
locatie:   Rotterdam en Drechtsteden
team:   Jorryt Braaksma, Marusa Subic, Friedel Dessoy
jaar:   2020-2021