Lamaland
Vogelbroedeiland (Vogelrots) Vogelbroedeiland (Vogelrots) Vogelbroedeiland (Vogelrots) Vogelbroedeiland (Vogelrots) Vogelbroedeiland (Vogelrots)
i
Vogelbroedeiland (Vogelrots)   

Vogelbroedeiland (Vogelrots)

Zuidelijk van Den Helder langs het Noordhollandskanaal ligt het terrein VOF ‘t Oost II. Hier wordt verontreinigde bagger verwerkt tot herbruikbaar materiaal. Een deel van het huidige terrein zal worden afgestoten. De vrijkomende grond wordt heringericht als natuur.

Tijdens het ontwerpproces is nauw samengewerkt met de opdrachtgever, de gemeente en verschillende natuurorganisaties. Er is optimaal gebruik gemaakt van de kansen die de locatie biedt. Bovendien komt de duurzame en milieubewuste bedrijfsvoering van VOF ‘t Oost tot uitdrukking.

Het ontwerp voorziet in de aanleg van een vogelbroedeiland (Vogelrots) met een oppervlakte van ca 2 ha. Het artificiële eiland zal een bijdrage leveren aan het behoud en de ontwikkeling van vogelsoorten die momenteel in het Waddengebied onder druk staan, zoals bontbekplevier, visdief en andere soorten sterns. Het wordt volledig opgebouwd uit materialen die door VOF ‘t Oost zijn bewerkt.

Om de broedende vogels te beschermen tegen vossen en ratten en verstoring te voorkomen wordt de broedplaats 5 meter hoog aangelegd, begrensd door een steile wand. In totaal kan ca 90.000 m³ licht verontreinigde materiaal hierin worden verwerkt. De steile wand wordt gemaakt van immobilisaat, dit is beton waarin verontreinigd materiaal is gefixeerd. Een uitzichtspunt geeft bezoekers uitzicht op de broedkolonie en het aangrenzende VOF ‘t Oost.

 

#Vogelrots#Landschap Noord-Holland#Den Helder

 

Klik op de onderstaande link voor een filmpje van de uitvoering!

http://vimeo.com/73227968

Zie ook:

http://www.henkvolkers-landschap.nl/vof-t-oost-den-helder/

opgave:   concept, ontwerp
opdrachtgever:   VOF ’t Oost
locatie:   Den Helder
team:   Jorryt Braaksma
in samenwerking met:   Henk Volkers Landschapsontwerp