Lamaland
conceptstudie ABO-as conceptstudie ABO-as conceptstudie ABO-as conceptstudie ABO-as conceptstudie ABO-as conceptstudie ABO-as
i
conceptstudie ABO-as   

conceptstudie ABO-as

De ‘ABO-as’ is één van de belangrijke stadsaders doorheen het centrum van Herentals bestaande uit de Augustijnenlaan, de Belgiëlaan en de Olympiadelaan. Deze brede as staat vandaag in teken van automobiliteit, met zeer beperkte verblijfskwaliteit in de openbare ruimte. Maar in de komende jaren ondergaat de as een transformatie die de stad gevoelig zal veranderen, en die aanleiding geeft om andere vragen op tafel te leggen. Wat kan deze stedelijke as betekenen ten aanzien van de klimaatverandering? Hoe bereiden we de stad voor op de mobiliteitstransitie? Hoe gaan we om met grote landschapsstructuren die de as doorkruisen? En hoe bouwen we in de toekomst aan de stad?  

Samen met plusoffice architects, Anyways en Endeavour werkte LAMA aan een conceptstudie voor het gebied. Via ontwerpend onderzoek werd de betekenis van de as voor de stad onderzocht voor de lange termijn. Een aantal integrale en ruimtelijke scenario’s werden getest, waarin thema’s als het stedelijk watersysteem, groenblauwe dooradering, hernieuwbare energie, modal shift, hittestressbestendigheid en stedelijke ontwikkelingsmogelijkheden integraal werden verkend en (koppel)kansen werden blootgelegd. De visie die tijdens de conceptstudie werd ontwikkeld vormde bovendien een belangrijk startpunt voor het later opgemaakte beleidsplan en zal de komende jaren verder worden verankerd in een masterplan en een uitvoeringstraject. 

opgave:   Conceptstudie stadsvernieuwingsproject
opdrachtgever:   Stad Herentals
locatie:   Herentals
team:   Claire Laeremans en Friedel Dessoy
in samenwerking met:   plusoffice architects, Anyways, Endeavour
jaar:   2021