Lamaland
LAMA start ontwerpend onderzoek naar ontwerpen met verval

LAMA start ontwerpend onderzoek naar ontwerpen met verval

In het ontwerpend onderzoek worden twee van de grootste fascinaties van LAMA bij elkaar gebracht, namelijk het ontwerpen met verval en het ontwerpen met dynamische landschappelijke systemen.

Als testcase wordt de dam naar Ameland gebruikt. Wij zijn van mening dat dit waardevolle waterhuishoudkundige en cultureel erfgoed meer aandacht verdient!

Het ontwerpend onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.