Lamaland
Goudse Poorten Goudse Poorten Goudse Poorten
i
Goudse Poorten   

Goudse Poorten

De schaal van het gebied is te groot, om een betere schaal te krijgen wordt het gebied in drieën geknipt. Leegstand biedt de mogelijkheid voor nieuwe invullingen. Ruimtes tussen de gebouwen kunnen transformeren naar een hoogwaardig openbaar netwerk. De identiteit van de drie verschillende randen vormt de basis van de ontwikkeling. De A12-zone zal zijn grote schaal benutten om zich op de regio te richten. De stadszone, zal een broeiplaats worden voor kunstenaars en startende ondernemers uit Gouda. De Gouwe-zone, zal zich gaan manifesteren als buurt.

Concept:“Door het inzetten van pioniers nieuwe ontwikkelingen op gang brengen”

Aanpak:A. In de drie afgebakende gebieden wordt een leegstaand gebouw getransformeerd tot pionier om een transformatie op gang te brengen. De functie van deze pionier draagt bij aan de identiteit van het deelgebied en de schaal waarop het voorzienend zal zijn. In het regionale deel zal deze pionier een markthal waar producten vanuit het groene hart verhandeld worden zijn, of een megabioscoop langs de A12. In het deel dat zich richt op de stad zal de pionier een broedplaats zijn voor kunstenaars en startende ondernemers en in het buurt deel zullen gebouwen getransformeerd worden naar woningen.B.Ontwikkeling rond de pioniers: Zodra de pioniers zich in de drie verschillende gebieden gevestigd hebben, zullen zij een transformatie op gang brengen. C.De nieuwe hoofdroutes vormen de groen/blauwe hoofdstructuur. Zij zullen een hoogwaardige openbare ruimte gaan vormen die de verschillende deelgebieden en de pioniers met elkaar verbindt. Ook worden er verbindingen met de omgeving gerealiseerd om de relatie met het omliggende veenweide landschap te vergroten. Hierbij kan gedacht worden aan het verbeteren van de wandelroute die via de Winterdijk naar het noorden loopt. D. De toegankelijk van het gebied wordt vergroot door een fijnmazig langzaam verkeersnetwerk te realiseren dat bestaande kavels doorkruist. Hierdoor zal de kwaliteit van de ruimtes tussen de gebouwen vergroot worden. En zal er een uitwisseling gaan plaatsvinden tussen de drie deelgebieden. Door schaalverkleining en menging van functies zal Goudse poort beter opgewassen zijn tegen toekomstige maatschappelijke en economische veranderingen. Door de veelzijdigheid aan functies zal de risicospreiding veel groter zijn dan nu het geval is. Door de driedeling kunnen de verschillende gebieden zich op hun eigen manier ontwikkelen, ze zullen gelijkmatig, ieder op hun eigen manier groeien en complementair aan elkaar zijn.

projecttype:   transformatie bedrijventerrein
locatie:   Gouda
oppervlakte:   52 ha
jaar:   2009
i.o.v.:   Mandaworks